#BCA 2023

Criteria

Bouwman van het jaar

Deze prijs wordt uitgereikt aan de man van het jaar in de bouwsector.

Deze prijs is een erkenning voor de man die zich het afgelopen jaar heeft onderscheiden en de bouwsector in 2023 een positief imago heeft gegeven.

Bouwvrouw van het jaar

Deze prijs wordt uitgereikt aan de vrouw van het jaar in de bouwsector.

Deze prijs is een erkenning voor de vrouw die zich het afgelopen jaar heeft onderscheiden en de bouwsector in 2023 een positief imago heeft gegeven.

Young Construction Personality of the Year

Deze erkenning wordt toegekend aan de persoon (≤35 jaar, (m/v/x)) die het afgelopen jaar uitzonderlijk goed heeft gepresteerd.

Denk aan een project- of bouwplaatsmanager, maar ook aan tekenaars, ingenieurs, calculators en werkvoorbereiders.

Kortom: iemand werkzaam in de bouwsector die uitblinkt in wat hij doet en het verdient om in de schijnwerpers te staan.

Fastest grower in the construction sector

Deze prijs gaat naar de snelst groeiende onderneming in de bouwindustrie in 2023. De winnaar wordt bepaald op basis van de statistieken van het magazine van Trends.

Smart Innovation Award

Smart Innovation verwijst naar de ontwikkeling en toepassing van intelligente technologieën en strategieën die verschillende aspecten van het leven, het bedrijfsleven en de samenleving verbeteren. Het gaat om de integratie van geavanceerde technologieën zoals Artificial Intelligence (AI), machine learning, the Internet of Things (IoT), robotica, gegevensanalyse en automatisering om intelligente systemen, producten en diensten te creëren voor gebruik in de bouwsector.

 

Deze award bekroont een slim, innovatief product of oplossing.

Het kan een nieuw product zijn of een bestaand concept waarin een nieuw aspect van intelligente technologie wordt toegepast.

 

We accepteren kandidaturen voor Smart Innovation die al in gebruik zijn in 2023.

 • BCA_log-OK

  Criterium 1 : technische innovatie (5 punten)

  Hoe innovatief is uw Smart Innovation? Wat zijn de voordelen van deze oplossing? Zijn de voordelen kwantificeerbaar? Kan de innovatie worden toegepast op andere projecten en spelers in de sector? Is de technologie robuust en onafhankelijk?

 • BCA_log-OK

  Criterium 2 : Doelstelling (3 punten)

  Wat zijn de beoogde doelstellingen van de innovatie? Zijn dit financiële, sociale of andere ambities? Hoe kunnen deze doelstellingen worden opgemeten? Is het een project van korte duur met een directe ROI of is dit een lange termijn en dus investeringsproject?

 • BCA_log-OK

  Criterium 3 : De impact (2 punten)

  Beschrijf de toegevoegde waarde: welk impact heeft het op het bedrijf/de bouwindustrie? Verdient de investering in innovatie zich terug? Wat levert het de klant/eindgebruiker op?

Climate Future Project Award

De Climate Future Project Award wordt uitgereikt aan het bouwproject dat een aanzienlijk ecologisch verschil maakt door zijn innovatieve en duurzame ontwerp en zijn vermogen om zich aan te passen aan de klimaatverandering.

We aanvaarden kandidaturen voor projecten in aanbouw of voltooid in 2023.

 • BCA_log-OK

  Criterium 1: Bijdrage aan duurzaamheid (5 punten)

  In hoeverre belichaamt uw bouwproject de circulaire economie en levert het een tastbare bijdrage aan de strijd tegen de opwarming van de aarde (hitte-, droogte- en/of watermanagement) of andere duurzame doelstellingen (CO2-reductie, luchtkwaliteit, etc.).

 • BCA_log-OK

  Criterium 2: Klimaatadaptatie (3 punten)

  In hoeverre is uw project 'wendbaar en veerkrachtig' ten opzichte van klimaatverandering?

  In hoeverre is uw project ontworpen en uitgerust om bestand te zijn tegen veranderende klimaatomstandigheden?

 • BCA_log-OK

  Criterium 3: Innovatie (2 punten)

  Welke innovatieve methoden en/of technologieën heeft u gebruikt of ontwikkeld voor uw duurzame bouwproject?

Climate Future Solution Award

De Climate Future Solution Award wordt uitgereikt aan de oplossing die duurzame strategieën en praktijken biedt in de bouwsector.

We aanvaarden kandidaturen voor oplossingen die al effectief zijn in 2023.

 • BCA_log-OK

  Criterium 1: Bijdrage aan duurzaamheid (5 punten)

  In welke mate levert uw oplossing een tastbare bijdrage aan de strijd tegen de opwarming van de aarde (hitte-, droogte- en/of waterbeheer) of aan andere duurzame doelstellingen (CO2-reductie, luchtkwaliteit, enz.).

 • BCA_log-OK

  Criterium 2: Innovatie (3 punten)

  Hoe innovatief is uw oplossing? In welke mate leidt uw innovatieve oplossing tot een duurzaam ontwerp? In hoeverre is uw oplossing globaal en kan deze worden toegepast op de gehele bouwsector?

 • BCA_log-OK

  Criterium 3: Klimaatadaptatie (2 punten)

  In hoeverre speelt uw oplossing in op de behoefte van de bouwsector om wendbaar en veerkrachtig te zijn tegen klimaatverandering?

Belgian BIM Award

Deze prijs wordt toegekend aan een Belgisch privaat of publiek bouwproject dat voltooid werd met behulp van BIM. Alle soorten projecten komen in aanmerking: industrieel, commercieel, residentieel of infrastructuur. Het gebruik en de toepassing van BIM, innovatie en duurzaamheid zijn belangrijke aspecten waarmee de jury rekening zal houden.

We aanvaarden kandidaturen van projecten in aanbouw of voltooid in 2023.

 • BCA_log-OK

  Criteria 1: BIM-inhoud (5 punten)

  Toon de voordelen aan van de toepassing van BIM in het hele project:

  • In welke mate heeft BIM een rol gespeeld tijdens het ontwerp en de bouw.
  • Hoe zal het een rol blijven spelen in het beheer en onderhoud van het gebouw na de bouw?
  • In hoeverre hebben onderaannemers en leveranciers een actieve rol gespeeld in het BIM-proces?
  • Wat zijn de voordelen geweest van de toepassing van BIM? Is het mogelijk om de toegevoegde waarde te kwantificeren? Toon de impact van de BIM-toepassing aan.
 • BCA_log-OK

  Criterium 2: Innovatie (3 punten)

  De mate waarin innovatieve BIM-technologieën werden ingezet om het project te verwezenlijken en hoe ver is men “out of the box” getreden?

 • BCA_log-OK

  Criterium 3: Duurzaamheid (2 punten)

  In hoeverre heeft de toepassing van BIM aanzienlijk bijgedragen aan het verbeteren van de duurzaamheid van uw project? Kan u de impact van BIM tijdens en na het ontwerp van het project aantonen en kwantificeren in termen van:

  • De energieprestatie van het gebouw;
  • De materiaalkeuze;
  • De levenscyclus van materialen;
  • Afvalvermindering;
  • Optimalisatie van hulpbronnen;
  • Samenwerking met lokale spelers;

Urban Development, Infrastructure & Mobility Award (Public Project)

In een wereld van voortdurende verandering en duizelingwekkende technologische en digitale ontwikkelingen spelen stedelijke ontwikkeling, infrastructuur en mobiliteit een cruciale rol in het bevorderen van connectiviteit en samenhang tussen plaatsen en mensen.

Met deze prijs erkennen we publieke stedelijke ontwikkelings-, infrastructuur- en mobiliteitsprojecten die het publieke en maatschappelijke belang centraal stellen.

We aanvaarden kandidaturen van publieke projecten die in aanbouw zijn of in 2023 zijn voltooid.

 • BCA_log-OK

  Criterium 1: Duurzaamheid (5 punten)

  Leg uit hoe het project prioriteit heeft gegeven aan duurzaamheid en een betrokkenheid heeft getoond bij de principes van duurzaam ontwerpen:

  (niet-limitatieve lijst)

  • De opname van sociale, milieu- en/of ethische clausules;
  • Het gebruik van producten/concepten met hoge energieprestaties;
  • Milieucertificering;
  • Economische reproduceerbaarheid;
  • Duurzaam kostenbeheer;
  • Het principe van circulariteit: recyclen, hergebruiken wat al bestaat;
  • Hightech en lowtech;
  • Weerbaarheid tegen klimaatverandering
  • ...
 • BCA_log-OK

  Criterium 2: Maatschappelijk karakter (3 punten)

  Toon aan in hoeverre uw project rekening heeft gehouden met: (niet-limitatieve lijst)

  • De belangen van burgers;
  • Toegankelijkheid voor iedereen;
  • Veiligheid;
  • Het verwelkomen van verschillende bevolkingsgroepen/gemeenschappen;
  • Inachtneming van de bestaande omgeving (natuur, infrastructuur, architectuur, enz.);
  • ...
 • BCA_log-OK

  Criterium 3: Innovatie (2 punten)

  Toon aan in hoeverre uw project innoverend is: (niet-limitatieve lijst van voorbeelden)

  • Structureel, technologisch of energiegerelateerd;
  • Innovatie in locatiemanagement, proces, organisatie en logistiek;
  • (zogenaamde) co-creatie-innovatie: burgerparticipatie en -raadpleging, betrokkenheid van lokale dienstverleners en ambachtslieden;
  • Creativiteit, durf en de speciale expertise van dienstverleners;
  • ...

Architecture Award

Deze categorie beloont design en architecturale innovatie. Het is een erkenning voor projecten die blijk hebben gegeven van creativiteit, esthetische kwaliteit, functionaliteit, respect voor het milieu en die voldoen aan de behoeften van gebruikers.

We aanvaarden kandidaturen van projecten die in aanbouw zijn of in 2023 zijn voltooid.

 • BCA_log-OK

  Criterium 1: Architecturale kwaliteit (3 punten)

  Leg uit hoe het project zich onderscheidt door een uitstekend architecturaal ontwerp:

  • Creativiteit en originaliteit;
  • Architecturale en/of technische innovatie;
  • Esthetische integratie in de bestaande omgeving;
  • Respect voor het oorspronkelijke gebouw: behoud en restauratie;
  • Respect voor de regionale of culturele context (lokale tradities, materialen, klimaat en culturele identiteit).
  • ...
 • BCA_log-OK

  Criterium 2: Duurzaamheid (3 punten)

  Leg uit hoe het project prioriteit heeft gegeven aan duurzaamheid en een betrokkenheid heeft getoond bij de principes van duurzaam ontwerpen:

  • De optimalisatie van energie-efficiëntie;
  • De integratie van hernieuwbare energie;
  • Het gebruik van koolstofarme bouwmaterialen;
  • De integratie van duurzame technologieën;
  • Circulariteit: recycling, hergebruik van bestaande materialen;
  • Het gebruik van materialen die nog moeten worden ontdekt (nieuwe materialen) of herontdekt (stro, verbrand hout, bewerkte steen, klei, enz.);
  • ...
 • BCA_log-OK

  Criterium 3: Gebruik (2 punten)

  Geef de argumenten die specifiek zijn voor uw project en die voldoen aan de behoeften van de gebruiker:

  • Toegankelijkheid (PBM, geschikt voor alle leeftijden, openingstijden, zichtbaarheid, bewegwijzering, website, kaartverkoop, enz;
  • Veiligheid;
  • Bijdrage aan sociale, economische en culturele ontwikkeling;
  • Buurtoverleg, betrokkenheid van de gemeenschap.
  • ...

   

   

#BCA24

BCA_logo

Bouwkroniek/Batichronique, een product van EBP. // Burg. E. Demunterlaan, 3 Bus 6, 1090 Brussel // BTW BE 0451.979.022 // RPR Brussel

Contacteer ons

Social media

Share This
Scroll to Top