#BCA nieuws

Ontwerp ‘Ringpark Zuid’ in Antwerpen

Dit project omvat het uitwerken van een gedetailleerd ontwerp, het aanbestedingsdossier en de opvolging van de werken
voorzien in de projectzone Ringpark Zuid in Antwerpen. Het project Ringpark Zuid zet door een herinrichting van de
verkeersknoop in op o.a. meer ruimte voor groen en een veiligere verkeersinfrastructuur. Door de complexiteit van dit
project, de interactie met andere (deel)projecten rond de Antwerpse Ring, de nood aan een duidelijke visualisatie en
communicatie en het belang van een vlotte uitvoering van de voorziene werken, wordt al van bij het begin sterk gefocust op
het gebruik van BIM.

Er wordt in dit project verder gebouwd op het BIM-model van de bestaande toestand uit de vorige projectfase, zo zetten we
maximaal in op hergebruik van data, het vermijden van dubbel werk, een vlottere doorstroming van informatie tussen de
opeenvolgende projectpartners en snellere doorlooptijd van de ontwerpfase. Door het steeds groeiende BIM-model en het
gebruik van de Vlaamse OTL-datastandaard hebben we een stevige basis voor het uitvoeren van een kwaliteitsvolle studie
en krijgen we een eenduidige informatiebron die we kunnen gebruiken tijdens de overlegmomenten met alle betrokkenen
en voor het verifiëren van de studie. Zoals in de BIM-visie van AWV past, zal dit BIM-model en alle daarin opgenomen asset
informatie nadien ook gebruikt worden als input voor de uitvoeringsfase van de werken en het latere beheer, onderhoud en
exploitatie van de infrastructuur.

Recente nieuwsberichten

Aanleg parkeerterrein “De Kiem” te Kapelle -op-den-Bos

Gemeente Kapelle-op-den-Bos heeft parkeerterrein de Kiem aangelegd als eerste fase in de vernieuwing van de omgeving van basisschool de Kiem. ...
Lees meer

Ben De Swaef

Strategic Account Executive BeNeLux, Autodesk
Lees meer

#BCA24

BCA_logo

Bouwkroniek/Batichronique, een product van EBP. // Burg. E. Demunterlaan, 3 Bus 6, 1090 Brussel // BTW BE 0451.979.022 // RPR Brussel

Contacteer ons

Social media

Share This
Scroll to Top