#BCA nieuws

Antea Group Belgium – Klimaat-as en Infiltratiekom met buffer vallei Edegemsebeek

In dit project van de gemeente Kontich werd op een doorgedreven en geïntegreerde manier nagedacht over het slim klimaat-adaptief ontwerp van de publieke ruimte als meerwaarde voor de omgeving. Een waterplein introduceert een nieuw stadslandschap met meervoudige gebruiksmogelijkheden. De unieke infiltratiekom die ook dient als speeltuig en zitelement, met een ondergronds bufferbekken vanmaar liefst 840 m³, vormt samenmet de klimaat-as het technisch fundament in het ontwerp. Deze elementen zullen de katalysator vormen voor de versnelde realisatie van een klimaatbestendige gemeente.

Leefbaarheid, participatie, innovatie, waterrobuustheid, hittestress, droogte en biodiversiteit vormen de bouwstenen die het project toonaangevend maken voor Vlaanderen.


Recente nieuwsberichten

Niko Demeester

Embuild
Lees meer

Joeri Beneens

Beneens bouw en interieur
Lees meer

#BCA23

BCA_logo

Bouwkroniek/Batichronique, een product van EBP. // Burg. E. Demunterlaan, 3 Bus 6, 1090 Brussel // BTW BE 0451.979.022 // RPR Brussel

Contacteer ons

Social media

Share This
Scroll to Top