#BCA nieuws

Antea Group Belgium – Klimaat-as en Infiltratiekom met buffer vallei Edegemsebeek

In dit project van de gemeente Kontich werd op een doorgedreven en geïntegreerde manier nagedacht over het slim klimaat-adaptief ontwerp van de publieke ruimte als meerwaarde voor de omgeving. Een waterplein introduceert een nieuw stadslandschap met meervoudige gebruiksmogelijkheden. De unieke infiltratiekom die ook dient als speeltuig en zitelement, met een ondergronds bufferbekken vanmaar liefst 840 m³, vormt samenmet de klimaat-as het technisch fundament in het ontwerp. Deze elementen zullen de katalysator vormen voor de versnelde realisatie van een klimaatbestendige gemeente.

Leefbaarheid, participatie, innovatie, waterrobuustheid, hittestress, droogte en biodiversiteit vormen de bouwstenen die het project toonaangevend maken voor Vlaanderen.


Recente nieuwsberichten

#BCA20: driemaal is scheepsrecht?!

Beste lezer, Je zag het al aankomen, niet? Ons evenement “Belgian Construction Awards” kan onmogelijk plaatsvinden op 11 februari.En vermits ...
Lees meer

Gezondheid boven alles, maar uitstel is geen afstel

Beste lezer, Het is niemand ontgaan: de coronamaatregelen die door de regering zijn ingevoerd, blijven van kracht tot en met ...
Lees meer

#BCA22

BCA_logo

Bouwkroniek/La Chronique, een product van EBP. // Burg. E. Demunterlaan, 3 Bus 6, 1090 Brussel // BTW BE 0451.979.022 // RPR Brussel

Contacteer ons

Social media

Share This
Scroll to Top