#BCA nieuws

Bomenportaal

Het belang van groen en de rol van bomen in klimaatadaptatie en -mitigatie is gekend: bomen zorgen voor schaduw en verkoeling, houden water vast, zorgen voor koolstofopslag en spelen een belangrijke rol in behoud van biodiversiteit. Wanneer keuzes moeten gemaakt worden over groenaanleg en de aanplanting en het beheer van bomen zijn er top op heden nagenoeg geen tools voorhanden om met deze criteria rekening te houden.

Het bomenportaal – een innovatief platform ontwikkeld door Antea Group – brengt hierin verandering. In een online digitale omgeving wordt de ‘klimaatwaarde’ van de aanwezige bomen ruimtelijk weergegeven. Het bomenportaal geeft inzicht in de maatschappelijke rol die bomen vervullen en helpt vroeg in het proces klimaatverandering als thema mee te nemen, bijvoorbeeld bij de opmaak van een bomenplan, klimaatstudies en inrichtingsplannen. Via de toolkit kan men vanuit de analyse een gepaste strategie bepalen door het beantwoorden van vragen zoals: Welke rol spelen de aanwezige bomen vandaag al in klimaatadaptatie? Waar moeten we prioritair investeren in kwaliteitsvol groen? Waar zijn nieuwe, extra of andere soorten van bomen aangewezen? Hoe scoren we op straatniveau en hoeveel potentieel is er voor verbetering ? Hoe kunnen we keuzes verantwoorden naar de burger ? …

Het bomenportaal is enerzijds een strategisch instrument dat ingezet kan worden bij de vorming van een beleidsvisie of inrichtingsvisie m.b.t. het bomenbestand. Anderzijds kan de bomentool ook in concrete ontwerpcases toegepast worden voor een onderbouwde boomsoortenkeuze, bijvoorbeeld als quick-win bij een renovatie van een straat of de heraanleg van een wijk. Het bomenportaal is succesvol toegepast in een piloot in de gemeente Dilbeek, in wisselwerking met de opmaak van het bomenplan van de gemeente.

Recente nieuwsberichten

Aanleg parkeerterrein “De Kiem” te Kapelle -op-den-Bos

Gemeente Kapelle-op-den-Bos heeft parkeerterrein de Kiem aangelegd als eerste fase in de vernieuwing van de omgeving van basisschool de Kiem. ...
Lees meer

Ben De Swaef

Strategic Account Executive BeNeLux, Autodesk
Lees meer

#BCA24

BCA_logo

Bouwkroniek/Batichronique, een product van EBP. // Burg. E. Demunterlaan, 3 Bus 6, 1090 Brussel // BTW BE 0451.979.022 // RPR Brussel

Contacteer ons

Social media

Share This
Scroll to Top