Climate Future Product/Concept 2022

Belgian Alliance for Sustainable Construction

De Alliantie is een netwerk van partners in de Belgische bouwwaardeketen met als missie het integreren en stimuleren van duurzame ontwikkeling op micro- en macroniveau in de Belgische bouwsector met de verschillende partners in de keten, alsmede het vergroten van de positieve impact van de sector op basis van een gemeenschappelijke en holistische visie op innovatie, duurzaamheid en kwaliteit, en het versnellen van de overgang van de sector naar de Europese Green Deal-agenda, de uitwerking daarvan in het Nieuwe Europese Bauhaus en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Scroll to Top