Smart Innovation 2022

Mobilidata

Mobilidata zorgt voor de verbinding van de bestaande weginfrastructuur met een digitale data-infrastructuur zodat geconnecteerde technologische verkeersoplossingen mogelijk worden met focus op meer verkeersveiligheid en -leefbaarheid, doorstroming, minder CO2-uitstoot en een betere luchtkwaliteit in Vlaanderen.

Scroll to Top