#BCA nieuws

Verweven Stedelijke Ecologie

Op verschillende manieren is deze nieuwbouw van 59 passiefwoningen en een kribbe voor de publieke regionale huisvestingsmaatschappij exemplarisch qua duurzaamheid, architectuur en stedenbouw. Het ontwerp vertrekt vanuit de zoektocht naar perfecte integratie van het project in zijn omgeving en de bestaande sociale context. De inplanting van 4 nieuwe gebouwen is zorgvuldig gekozen om 3 kleinschalige bouwblokken te vormen. Door de centrale groene ruimte over te dragen naar het publieke domein domein (wat heel wat overtuigingskracht vergde), gaven we de open ruimte aan de buurt als alternatieve rustige route voor traag verkeer en groene verblijfsruimte. De inplanting van de gebouwen werd ingegeven vanuit de directe context door het aansluiten op de bestaande wachtgevels en het afstemmen van de hoogtes van de bouwblokken op de omgeving.

Recente nieuwsberichten

Niko Demeester

Embuild
Lees meer

Joeri Beneens

Beneens bouw en interieur
Lees meer

#BCA23

BCA_logo

Bouwkroniek/Batichronique, een product van EBP. // Burg. E. Demunterlaan, 3 Bus 6, 1090 Brussel // BTW BE 0451.979.022 // RPR Brussel

Contacteer ons

Social media

Share This
Scroll to Top